Szpital kliniczny im. Ks.A. Mazowieckiej – Ewa Pomarańska