Aktualna oferta:

- konsultacje zaburzeń karmienia,

- diagnostyka zaburzeń karmienia,

- terapia karmienia,

- wsparcie dla rodziców dzieci zmagających się z problemem „niejedzenia”,

- szkolenia dla specjalistów.

Dostępne tematy szkoleń:

  • „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne”
  • „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym”
  • „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”
  • „Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii wg standardu Szkoły terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka©”
  • „Wczesna interwencja. Praktyczny warsztat diagnostyczny i elementy terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy"
  • „Neofobia pokarmowa i ARFID – podobieństwa i różnice. Diagnostyka i terapia"
  • „Awersje pokarmowe u dzieci"
  • „Gotowość małego dziecka do funkcji jedzenia – okiem fizjoterapeuty" – na zaproszenie Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka® szkolenie prowadzi Agnieszka Słoniowska

Szkolenia w przygotowaniu, dostępne wkrótce:

  • „Zaburzenia karmienia u dzieci z trudnościami w zakresie autoregulacji”
  • „Dialog w diagnostyce trudności w karmieniu i jedzeniu – sukces kompetencji pracy zespołowej" – szkolenie tylko dla lekarzy pediatrów, neonatologów, lekarzy rodzinnych, gastroenterologów