Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka, Centrum Terapii Logop – Marta Baj-Lieder