Karmienie małego dziecka Praca zbiorowa

 • Uwaga! To jest wersja e-book.

  Niniejsza publikacja jest podsumowaniem I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©, która odbyła się 16 marca 2019 roku, w Gdańsku.

  Publikacja jest bardzo cennym zbiorem 12 artykułów specjalistów praktyków, którzy od lat zajmują się wąskospecjalistycznym, a zarazem globalnym podejściem do dziecka w procesie terapii.

  Dodatkowym atutem publikacji jest artykuł Marty Baj – Lieder i Renaty Ulman – Bogusławskiej na temat, jeszcze mało znanego w Polsce, zespołu ARFID.

  Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

  • Psychologowie dziecięcy
  • logopedzi
  • neurologopedzi
  • terapeuci Integracji Sensorycznej
  • specjaliści wczesnej interwencji
  • fizjoterapeuci
  • dietetycy
  • pedagodzy
  • lekarze (m.in. pediatrzy, neonatolodzy, gastroenterolodzy)
  • położne
  • doradczynie laktacyjne
  • rodzice
  • terapeuci
  • wszyscy, którzy zajmują się i których interesuje globalne spojrzenie na dziecko w terapii karmienia