Karmienie małego dziecka

  Karmienie małego dziecka Praca zbiorowa

  • Uwaga! To jest wersja e-book.

   Niniejsza publikacja jest podsumowaniem I Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka©, która odbyła się 16 marca 2019 roku, w Gdańsku.

   Publikacja jest bardzo cennym zbiorem 12 artykułów specjalistów praktyków, którzy od lat zajmują się wąskospecjalistycznym, a zarazem globalnym podejściem do dziecka w procesie terapii.

   Dodatkowym atutem publikacji jest artykuł Marty Baj – Lieder i Renaty Ulman – Bogusławskiej na temat, jeszcze mało znanego w Polsce, zespołu ARFID.

   Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

   • Psychologowie dziecięcy
   • logopedzi
   • neurologopedzi
   • terapeuci Integracji Sensorycznej
   • specjaliści wczesnej interwencji
   • fizjoterapeuci
   • dietetycy
   • pedagodzy
   • lekarze (m.in. pediatrzy, neonatolodzy, gastroenterolodzy)
   • położne
   • doradczynie laktacyjne
   • rodzice
   • terapeuci
   • wszyscy, którzy zajmują się i których interesuje globalne spojrzenie na dziecko w terapii karmienia